ข่าว

เสวนา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

เสวนา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

ขอเชิญทุกท่านร่วมหาคำตอบได้ที่ สีเพลิง สร้างสรรค์ กับการเสวนา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ไมค์ศิษย์เก่า: คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี

ไมค์อาจารย์: ผศ.ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ไมค์ผู้เชี่ยวชาญ: รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**สำรองที่นั่งเข้าร่วมฟังการเสวนาที่ 02-218-2565-97 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.th หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ goo.gl/FJLvn4 หรือ โทร 022182565 ต่อ 6721​

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X