ข่าว

งาน “อนาคตเมืองอาเซียน” THE FUTURE OF ASEAN CITIES

งาน “อนาคตเมืองอาเซียน” THE FUTURE OF ASEAN CITIES

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมหาคำตอบจากงานวิจัยในโครงการ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่น่าอยู่อาศัยและยั่งยืนในอาเซียน ในงาน “อนาคตเมืองอาเซียน” THE FUTURE OF ASEAN CITIES ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02- 218-2958

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X