งาน “แสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณ”

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่จะเกษียณ ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนจุฬานฤมิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-0186

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X