ข่าว

งาน “แสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณ”

งาน “แสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณ”

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่จะเกษียณ ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เรือนจุฬานฤมิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-0186

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X