ข่าว

งาน Chulalinet Fair ครั้งที่ 9

งาน Chulalinet Fair ครั้งที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ คณะกรรมการการประสานงานระหว่างห้องสมุดในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาฯ (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรถึงจะได้คลิปวีดิโอที่เจ๋ง” โดย ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมบุพเพฯ เสวนา “ท้าวทองกีบม้า OK บุพเพสันนิวาส” โดย รศ.ศึกเดช กันตามระ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผู้ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ท้าวทองกีบม้า” คุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) ผู้ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ วันจันทร์ นักร้อง และคุณอิทธิพล พิมทอง นักดนตรี โครงการ S2S Fly High ที่ส่งเสริมผลงานของศิลปินผู้พิการทางสายตา ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X