เสวนา “สื่อ Online ถูกใจ หรือ ถูกต้อง?”

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ จัดเสวนาในโครงการ CU Creative Digital Contrnt Academy 2018 ในหัวข้อ “สื่อ Online ถูกใจ หรือ ถูกต้อง? เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ Siam Innovative District สยามสแควร์วัน โดยมีคุณนภพัฒน์จักษ์     อัตตนนท์ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว Workpoint Online  คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์  ไทยพีบีเอส  เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยคุณขจร เจียรนัยพาณิชย์ บรรณาธิการเพจ Mangozero, Khajochi, Macthai

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X