ข่าว

จิตวิทยา จุฬาฯ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมผู้วางแผนการเกษียณ

จิตวิทยา จุฬาฯ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมผู้วางแผนการเกษียณ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ร่วมกับ บมจ โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดโครงการฝึกอบรมผู้วางแผนการเกษียณ เมื่อวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างแนวทางในวางแผนการเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย ความสำเร็จของโครงการอบรมครั้งนี้ทำให้โตเกียวมารีน ประเทศไทย คว้ารางวัล Good Company Global Awards 2018 จากกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนจากทั่วโลก 38 ประเทศ
คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เล็งเห็นความสำคัญของสังคมผู้สูงวัย และการวางแผนคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้วางแผนการเกษียณ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยจุดมุ่งหมายในการคืนความรู้และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสืบสานปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X