ข่าว

พิธีปิดโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning)

พิธีปิดโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning)

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดพิธีปิดโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 และการแสดงผลงานศิลปะการวาดสดโดยศิลปินเด็กที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ด.ญ.เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิชย์  อายุ 12 ปี  ด.ช.วชิรวิทย์ สามารถ อายุ 11 ปี ด.ช.รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล อายุ 12 ปี และ ด.ช.นัทพล โกมลารชุน อายุ 12 ปี นักเรียนเก่าในโครงการ Art Learning ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม  รวมทั้งการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนในโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยมี ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในงาน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X