ข่าวสารจุฬาฯ

“อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับรางวัล PropertyGuru Thailand Property Award 2018 “Special Recognition for Public Facility”

โครงการ “อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับรางวัล Special Recognition for Public Facility ในงาน “13th PropertyGuru Thailand Property Awards 2018” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมดิแอทธินี โดยมีคุณสุรงค์ สุวรรณวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

“อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว ถือเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ มีแนวคิดในการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเมือง ภายใต้แนวคิด Green the future ที่ตอบสนองการใช้ชีวิต (Living) ที่ทันสมัย ไม่ได้เน้นเฉพาะเทคโนโลยี แต่เป็นการใช้ชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพชุมชน ลดมลภาวะ เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning) ระหว่างคณาจารย์ นิสิต กับชุมชน นำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตชุมชน (Life Style) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดวัฒนธรรมของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เร่งรีบ มีศิลปะในการดำเนินชีวิต และเกิดกลุ่มชุมชนที่สนใจสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมอย่างแท้จริง

งาน “PropertyGuru Thailand Property Awards 2018” เป็นเวทีเฟ้นหานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย