ข่าว

“The Gift” ภาพยนตร์โรแมนติก ฉบับจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอมอบภาพยนตร์สั้น แนวโรแมนติก เรื่อง “The Gift” ภายใต้แนวคิด “ใจ คือ ของขวัญที่ดีที่สุด” เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจุฬาฯ ในปีการศึกษา 2560 นี้ และรวมถึงปีต่อๆ ไป ลดการมอบของขวัญที่ฟุ่มเฟือยแก่บัณฑิต เช่น ดอกไม้ ลูกโป่ง เป็นต้น และหันมาแสดงความยินดีกันอย่างเรียบง่าย พอเพียง หรือมอบของขวัญที่มีประโยชน์ใช้สอย ซึ่งจะไม่ต้องวางทิ้งเป็นขยะ เนื่องจากในช่วงงานรับปริญญาปีที่ผ่านๆ มานั้น ของขวัญจำพวกดอกไม้ และลูกโป่งได้ก่อให้เกิดขยะจำนวนมหาศาลภายในมหาวิทยาลัย ( ประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อวัน) และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพยนตร์สั้น “The Gift” อำนวยการสร้างโดย ฉัตรชัย ขุนพลพิทักษ์ กำกับโดย ฉัตรชัย ประเสริฐมรรค แสดงนำโดย นายสิรวิชญ์ บุญประสิทธิการ (รับบทเป็น “เอก”) นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ และนางสาวปาลิศา วานิช (รับบทเป็น “แป้ง”) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (รับบทเป็น “คุณแม่”) รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (รับบทเป็น “คุณพ่อ) รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมเป็นนักแสดงสมทบ เพื่อสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้อีกด้วย

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X