ข่าวสารจุฬาฯ

CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาฯ และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันการประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต
“CU TOYOTA Ha:mo” เป็นการทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก EV Car Sharing เพื่อวิ่งในระยะทางสั้นๆ ภายในพื้นที่โดยรอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โครงการจึงเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาส่งแผนงานเข้าประกวดเพื่อร่วมพัฒนาสังคมการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิด “เวทีเปิดทางนวัตกรรม” เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ EV Car Sharing
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่สำนักงาน CU TOYOTA Ha:mo (Ha:mo Square)ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร โทร. 063-942-2575 www.cutoyotahamo.com

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย