มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเวลาปิด-เปิดประตูศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเวลาปิด-เปิดประตูศศินทร์ (ซอยจุฬาฯ12) ใหม่ดังนี้

- ประตูสำหรับรถยนต์ เปิดเวลา 05.00 -24.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ประตูทางเท้า เปิด 05.00 - 24.00 น. ทุกวัน

ทั้งนี้ตั้งแต่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X