ข่าว

บรรยายพิเศษด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (MedEd Talk) ครั้งที่ 4/2561

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (MedEd Talk) ครั้งที่ 4/2561 ในหัวข้อ “Effective Feedback” โดย ผศ.ดร.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ทวีตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร 02-252-4942 02-256-4477 ต่อ 141

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X