ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ “ผ่าน” การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้ 100 คะแนนเต็มใน 2 ตัวชี้วัด

             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในระดับ “ผ่าน” และมีบทบาทสนับสนุนค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนภาพรวมอยู่ที่ 86.13 คะแนน

      ทั้งนี้ ในการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต เป็นปีที่ 4 สามารถรักษามาตรฐานและมุ่งมั่นจะพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

      ในปีถัดไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเร่งพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป อาทิ นำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้รับทราบทั่วถึงและสามารถติดตามสถานะได้ (อ้างอิงจาก o27-o29) เพิ่มการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจาก o16-o17)  เพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ การกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก o11-o13) ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตลอดจนการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการและวิจัยให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีหลักธรรมาภิบาล สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องสืบไป

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า