ข่าว

นิทรรศการ “ชายคาเดียวกัน (Same House)”

นิทรรศการ “ชายคาเดียวกัน (Same House)”

หอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “ชายคาเดียวกัน (Same House)” จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 – 3 หอศิลป์จามจุรี จุฬาฯ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-526-0702 (กิติศักดิ์)

 

 

การจัดแสดงงานศิลปะครั้งนี้ เป็นการแสดงงานร่วมกันของสองพี่น้อง ได้แก่ นายกิติศักดิ์ เพชรแววและนายกิติพงษ์  เพรชแวว ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝด ที่ได้ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน นั้นคือศิลปะ และทำงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า สองพี่น้องนี้จะมีหน้าตาคล้ายกัน แต่นิสัยและประสบการณ์ของชีวิต ของแต่ละคนที่ได้สัมผัสมาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะย่อมแตกต่างกันไป ทั้งความคิด และวิธีการนำเสนอ ที่แตกต่างกันส่งผลให้ รูปแบบงานศิลปะทั้งสองคน ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

 

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X