ข่าว

การประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

การประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนเยาวชน อายุ 15-25 ปี เข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม 2561

 

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม UN Forum on Business and Human Rights ระหว่างวันท ี่26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ นครเจนีวา สาธารณรัฐสวิส

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20180911-095252-299149.pdf

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X