ข่าว

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.register.gradchula.com

 

สอบถามเพิ่มเติมที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2218-3501-3 หรืออีเมล grad@chula.ac.th

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X