ข่าวสารจุฬาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.register.gradchula.com

 

สอบถามเพิ่มเติมที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2218-3501-3 หรืออีเมล grad@chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย