ข่าวสารจุฬาฯ

นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และทีมคว้ารางวัลใหญ่ TOP 10 BEST INVENTION AWARDS และรางวัลอื่นๆ กว่า 52 รางวัล จากงาน iCAN 2023 ณ ประเทศแคนาดา

              ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานอาจารย์ นักเรียนสาธิตจุฬาฯ และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 19 ผลงาน เข้าร่วมงาน “International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN 2023)” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดโดย TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION & ADVANCED SKILLS

              นวัตกรรม CareCamera ผลงานของอาจารย์สาธิตจุฬาฯ และทีม คว้ารางวัลใหญ่ TOP 10 BEST INVENTION AWARDS จากผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 621 ผลงาน ใน 50 ประเทศ และผลงานจากนวัตกรรมอื่นๆ สามารถคว้ารางวัลได้ทั้งสิ้นกว่า 52 รางวัล ประกอบด้วย

 • TOP10 BEST INVENTION AWARDS จากผลงาน CareCamera  
 • TOP20 BEST INVENTION AWARDS จากผลงาน “O-NE CASE”
 • Organizer’s Choice Award
 • Jury’s Choice Award  
 • Best Invention Design Award
 • Best Young Inventor Award
 • 12 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ Special Awards อีก 27 รางวัล

              รางวัล TOP10 BEST INVENTION AWARDS จากผลงาน CareCamera  

              CareCamera เป็นอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยที่มาพร้อมระบบแสดงผลและแจ้งเตือนโดยอาศัยหลักการของการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่บ้าน ประกอบด้วย 3 พารามิเตอร์คือ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว อุณหภูมิร่างกาย และมีปุ่มฉุกเฉินส่งสัญญาณระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประมวลผลค่าสัญญาณชีพวิกฤตและส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ไร้สายของญาติหรือผู้ดูแล โดยจะมีลิ้งค์เพื่อเข้าดูสัญญาณภาพและสัญญาณชีพได้พร้อมกัน เพื่อสังเกตอาการและเข้าให้ความช่วยเหลือ ตัวกล้องที่ประกอบในอุปกรณ์จะทำการเปิดกลไกที่ปิดกั้นกล้องอยู่โดยจะทำงานเมื่อมีสัญญาณวิกฤตเท่านั้นเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ป่วย

              ผลงาน CareCamera โดย อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม นายชยรัฐ หวังวีระ (Northfield Mount Hermon School) นายแก้วกานต์ แย้มบางยาง (กองวิศวการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) และ นายปรินทร แจ้งทวี (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ)

              นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Jury’s Choice Award, รางวัลเหรียญทอง และ 3 Special Awards จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA), Korea University Invention Association (KUIA) และ Innovation Initiative Co-operative Inc. “The Inventors Circle”

ทีม CareCamera

              รางวัล TOP 20 BEST INVENTION AWARDS จากผลงาน O-NE CASE

              นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศที่ใช้รังสี UVC ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ได้แก่ เชื้อไวรัส Covid-19 เชื้อรา และแบคทีเรีย ร่วมกับแผ่นกรอง HEPA และ carbon ที่สามารถกรองดักจับ ฝุ่นขนาดเล็กระดับ PM2.5 ขนสัตว์ รวมไปถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ เครื่องฟอกอากาศออกแบบให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทันสมัย และได้รับมาตราฐาน มอก. อีกด้วย

              นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Best Invention Design Award, รางวัลเหรียญทอง และ Special Awards จาก Innovation Initiative Co-operative Inc. “The Inventors Circle”

              นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ โดย ด.ญ.สิรรินทร์ ประสิทธิ์ดำรง ด.ช.ธนินกิตติ์ ประสิทธิ์ดำรง (โรงเรียนสาธิตปทุมวัน) และ ด.ช.ปรานต์ อุดมแสวงทรัพย์ (โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี)

ทีม O-NE CASE
นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ
นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ

              นวัตกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • Oh my back โดย ด.ญ.พัทธวรรณ พิบูลธรรม ด.ญ.พัทธ์ธีรา อรพิมพันธ์ และ ด.ช.พิชชากร อรพิมพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัล Organizer’s Choice Award และ 2 Special Awards จาก Innovation Initiative Co-operative Inc. และ Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)
 • Happy Pill Dispenser โดย ด.ช.ณธันย์ โฉลกพันธ์รัตน์ และ ด.ช.ณกันต์ โฉลกพันธ์รัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัล Best Young Inventor Award และ 2 Special Award จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) และ The First Institute of Inventors and Researchers in I.R. IRAN (FIRI)
 • SAS Smart Alert Sensor โดย ด.ญ.รวินท์ ชูจารุกุล ด.ช.ภาสันต์ สันพนวัฒน์ ด.ญ.แทนหทัย จิตธรรม และ ด.ช.ภาวิน รุ่งโรจน์ชัยพร ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 2 Special Awards จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) และ Inventors College Organization (ICO)
 • 5-in-1 Page Turner โดย ด.ญ.ปัณณภรณ์ ทองเจริญ ด.ญ.ณิชชา วิทูราภรณ์ ด.ญ.ณทักษพร อภิเกษมสันติ์ (โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์) และ ด.ญ.อลิสา ครามาเชค (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย) ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 2 Special Awards จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) และ Eurobusiness-Haller & Haller Pro Inventio Foundation
 • Blink โดย น.ส.ณิธาน อาชายุทธการ และ น.ส.นพวรรณ ประเวศวรารัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 2 Special Award จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) และ Organization for Creativity, Innovation, and Invention Promotion (OCIIP)
 • Specialized Cleaning and Residue Unveiling Bot โดย นายแทนธรรม จิตธรรม (CATS Academy Boston (USA) น.ส.พิมพ์พิศา พิศาลบุตร น.ส.วริณศยา เสรีภาพงศ์ และ น.ส.พิชญ์ภณิตา เมธาสุริยะพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 2 Special Award จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) และ National Association for Science and Research (NASR)
 • Magic Flexi: Enhancing Practicality & Hygiene in Portable Dining โดย ด.ช.เลปกร เครือโสม ด.ญ.เอวิกา คล้ายสังข์ ด.ญ.สุณัฏฐิดา เมธาวรากร และ ด.ญ.วิณณิชชา โชติถิรพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Awards จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS)
 • Magic Cool Pack โดย ด.ญ.ชญาภา ศรีวรวิไล ด.ญ.ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ และ ด.ญ.ปริญ อุดมเกียรติกูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Awards จาก Innovation Initiative Co-operative Inc.
 • Touchless Eco-Sink โดย น.ส.ธัญภัส ไตรวิทยากร และ น.ส.อลิสา ไตรวิทยากร ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Awards จาก Innovation Initiative Co-operative Inc.
 • Ice-seperated (Boba-licious) โดย น.ส.ชมฉัน สิทธิกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Innovation Initiative Co-operative Inc.
 • The Brainny Booster โดย ด.ช.ภูริภัทร ตั้งสืบกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Awards จาก Innovation Initiative Co-operative Inc.
 • C-credit โดย นายฐาน มีลาภอุดมชัย น.ส.ธัญภัส ไตรวิทยากร นายสุรณัฐ กีรติวรนันท์ น.ส.รมย์ชลี รัตนศิริวิไล และ นายภูรินท์ องค์วรรณดี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Awards จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS)
 • Cycloud โดย นายสรัล อัสสะบำรุงรัตน์ น.ส.สฤณชา จิรปัญญาวงศ์ น.ส.กานต์สินี จักรเสมาสถิตกุล และนายพีรวัส วรวิชญาวิวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Awards จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS)
 • JUSTPLASTER โดย น.ส.ธารพระพร พิกุล น.ส.พีชรีพร บุญวัน และ นายพรภวิษย์  อุตมพงศ์ชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Awards จาก Innovation Initiative Co-operative Inc.
 • Narcolepsycue: Device for Preventing Drowsy Driving โดย นายวีรวิน ไวฑูรเกียรติ น.ส.ชุติรดา ศานติวรพงษ์ น.ส.ปริณ จุลนวล และ นายยสินทร ปุญญวานิช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Awards จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS)
 • Wellbeing Connect โดย ด.ช.วรัญญู กิตติถาวรกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Awards จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS)
 • Germ Guard Goo โดย น.ส.วริณศยา เสรีภาพงศ์ น.ส.พิชญ์ภณิตา เมธาสุริยะพงษ์ น.ส.พิมพ์พิศา พิศาลบุตร และ นายแทนธรรม จิตธรรม (CATS Academy Boston (USA) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ Special Awards จาก Innovation Initiative Co-operative Inc.

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า