ข่าว

บรรยายพิเศษ CUVIP Talk เรื่อง “ทศบารมีในรัชกาลที่ 9”

บรรยายพิเศษ CUVIP Talk เรื่อง “ทศบารมีในรัชกาลที่ 9”
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทศบารมีในรัชกาลที่ 9”  ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา  โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 02-218-3920  facebook : CUVIP Project  line : cuvipchula
สมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ทศบารมี ในหลวงรัชกาลที่ 9” ได้ที่ http://gg.gg/bs2g4

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X