ข่าว

ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์ ได้รับรางวัล Best Innovation ในงาน Thailand Lab International 2018

ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์ ได้รับรางวัล Best Innovation  ในงาน Thailand Lab International 2018

กลุ่มคณาจารย์ 4Ds projects ประกอบด้วย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาเคมีและภาควิชาวัสดุศาสตร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมี ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ได้รับรางวัลที่ 1 Best Innovation จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการนำเสนอผลงาน “ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์ : เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟันและการทำลายเคลือบฟันขณะว่ายน้ำ” ภายในงาน Thailand Lab International 2018  เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

          ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์ (Bai-ka-pow swimming care) เป็นผลิตภัณฑ์เจลทาเคลือบฟันเพื่อป้องกันอาการเสียวฟันจากการถูกคลอรีนทำลายผิวฟันในขณะว่ายน้ำ โดยทาเจลด้านบนของ Mouthguard ที่ทำเฉพาะบุคคลก่อนลงสระว่ายน้ำ ซึ่งได้ทำการทดลองในกลุ่มเด็กที่ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ พบว่าได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ฟันไม่กร่อนและไม่สูญเสียแคลเซียม เห็นผลหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ 1 สัปดาห์ ทำให้เกิดอาการเสียวฟันน้อยลง สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสม

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X