ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 9

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 9 พรรษาที่ 5 “มัชฌิมาปฏิปทา และวิถีชีวิตพระภิกษุณี” บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือ แนวทางปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ต่างๆ

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร. 0-2218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย