ข่าว

PLEARN Space เปิดให้ “ทุกคน” เข้าใช้บริการได้ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ “PLEARN Space” ณ ชั้น 1 อาคารเปรมบุรฉัตร เป็นพื้นที่การเรียนรู้และการทำกิจกรรมสำหรับชาวจุฬาฯ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ PLEARN Space จะเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. เพื่อรองรับผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง ที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะมีการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบนจอของ Plearn Theatre อีกด้วย

วันและเวลาการเปิด – ปิด PLEARN Space ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร :

  • วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เปิดให้บริการเวลา 00.00 – 22.00 น.
  • วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 เปิดให้บริการเวลา 06.00 – 20.00 น. *บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้
  • วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 24.00 น.
  • วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2561 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
  • วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เปิดให้บริการเวลา 00.00 – 22.00 น.
  • วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 22.00 น.
  • วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2561 ปิดให้บริการ

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X