ข่าว

นิทรรรศการเครื่องหมายเกียรติยศของจุฬาฯ บัณฑิต

นิทรรรศการเครื่องหมายเกียรติยศของจุฬาฯ บัณฑิต

ขอเชิญชมนิทรรรศการ  “เครื่องหมายเกียรติยศของจุฬาฯ บัณฑิต”  พบกับการจัดแสดง  “ชุดครุยอักษรศาสตร์บัณฑิต”  รุ่นที่ 1 (ปีพ.ศ.2478)  รูปแบบของครุยจุฬาฯ เข็มวิทยฐานะ และพิธีถวายบังคมลาของบัณฑิต งานนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดง ณ โถงชั้น 1 ตึกจักรพงษ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2561 (เปิดให้เข้าชม วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.00 – 16.00 น.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-7098

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X