ข่าว

จุฬาฯ พาน้องเตรียมตัว สู่รั้วจามจุรี ชวนติวเข้ม TCAS’62

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “พาน้องเตรียมตัว สู่รั้วจามจุรี” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยระบบ TCAS ’62 รวมทั้งแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ จากนิสิตจุฬาฯ ให้แก่นักเรียนมัธยมปลายและครูแนะแนวที่สนใจเข้าศึกษาต่อในจุฬาฯ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ

  • รอบเช้า

08.30 - 09.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน รับ Study Planner พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ สำหรับ 1,000 ท่านแรก

09.30 - 10.30 พูดคุยเกี่ยวกับ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัย “พาน้องเตรียมตัว สู่รั้วจามจุรี” โดยพี่ลาเต้

10.30 – 11.30 ร่วมพูดคุยกับนิสิตปัจจุบัน 3-4 คน ถึงประสบการณ์การเตรียมตัว พร้อมแนะนำเทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ตอบข้อซักถาม

  • รอบบ่าย

13.00 – 13.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน รับ Study Planner พร้อมข้อมูล เกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ สำหรับ 1,000 ท่านแรก

13.30 - 14.30 พูดคุยเกี่ยวกับ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัย “พาน้องเตรียมตัว สู่รั้วจามจุรี” โดยพี่ลาเต้

14.30 – 15.30 ร่วมพูดคุยกับนิสิตปัจจุบัน 3-4 คน ถึงประสบการณ์การเตรียมตัว พร้อมแนะนำเทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ตอบข้อซักถาม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561ที่ http://bit.ly/2OM1IXa

หมายเหตุ - รับจำนวนจำกัดเพียงรอบละ 2,000 คนเท่านั้น

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X