โครงการ “Fit and Firm 2019” ชาวจุฬาฯยุคใหม่ สุขภาพดีถ้วนหน้า

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดโครงการ Fit and Firm 2019 ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯมาออกกำลังกายด้วยการเล่นฟิตเนส พร้อมทั้งทำประวัติสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมสนุกๆ ระหว่างการฝึกและติดตามผลหลังการฝึกเสร็จสิ้นเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนโดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล แนะนำวิธีการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิด

เปิดรับจำนวน 4 รุ่น รับจำนวนจำกัด 50 คนต่อรุ่น รุ่นที่1ระหว่างเดือนตุลาคม - 31ธันวาคม 2561 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 16.00- 21.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-2843, 0-2218-2874-7,0-8300-1453-9 หรือ www.cusc.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X