ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมสัมมนาด้านการจัดการทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “มิวนิก; บาวาเรีย: การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม”

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการจัดการทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “มิวนิก; บาวาเรีย: การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม”

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/1WUuR2

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย