ข่าว

คำแนะนำการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok Forum 2018

คำแนะนำการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok Forum 2018

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมพิธีเปิดงานประชุมบางกอกฟอรัม 2018 “บูรณาการความรู้เพื่อความยั่งยืนทางสังคม” วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​1. การเปิดลงทะเบียนเข้างาน

สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6.30 – 7.30 น. เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้านั่งประจำที่ในหอประชุมจุฬาฯ ให้เรียบร้อยก่อนที่ประตูจะปิดเวลา 8.00 น. ผู้ที่มาลงทะเบียนและมาถึงหอประชุม จุฬาฯ หลังจากที่ประตูปิดแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหอประชุมจุฬาฯ

2. จุดลงทะเบียน

จุดลงทะเบียนเข้างานแบ่งเป็น 2 ที่ ได้แก่

  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ (ผ่านแอปพลิเคชัน ZipEvent) เพื่อเข้าร่วมเฉพาะพิธีเปิดงานในช่วงเช้าของวันที่ 24 ตุลาคม กรุณาไปลงทะเบียนเข้างานที่โถงชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ เพื่อรับเข็มกลัดเข้างาน กรุณาแสดง QR Code (รูปถ่ายบนโทรศัพท์มือถือ หรือพิมพ์ลงบนกระดาษ) ที่จัดส่งให้ทางอีเมลหลังจากที่ท่านลงทะเบียนออนไลน์แล้ว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/ เอกสารอื่นที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนด้วย
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทั้ง 2 วัน (24 – 25 ตุลาคม) กรุณาไปลงทะเบียนเข้างานที่โถงกระจก ข้างหอประชุมจุฬาฯ ฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะรับป้ายเข้างานและเอกสารประกอบ กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/ เอกสารอื่นที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3. การแต่งกาย

ผู้รับเสด็จ:  สวมชุดปกติขาว
ผู้ร่วมพิธี:   สุภาพบุรุษ สวมชุดสากลนิยมสุภาพ หรือชุดประจำชาติ
สุภาพสตรี: สวมชุดกระโปรงสุภาพ ความยาวไม่ต่ำกว่าเข่า (ไม่สวมกางเกง กระโปรงสั้น และไม่พับแขนเสื้อ)

4. มาตรการรักษาความปลอดภัย

ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า และไม่ได้ผ่านการตรวจเช็คเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงาน

กำหนดการพิธีเปิด

06.30 – 7.45 น.​ เริ่มลงทะเบียนเพื่อรับเข็มกลัดเข้างาน ที่โถงชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (มีอาหารเช้าบริการ บริเวณลานประชุมกร ด้านข้างหอประชุมจุฬาฯ)
08.00 น. ประตูปิด – ผู้เข้าร่วมการประชุมนั่งพร้อมในหอประชุม
09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.05 น.​ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงาน
09.15 น.​ นาย ปาร์ก อิน กุก ประธานมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง กราบบังคมทูลรายงาน​
09.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติบางกอกฟอรัม 2018
09.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ
09.55 น. วีดิทัศน์ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับความยั่งยืนทางสังคม”
10.00 น.​ ปาฐกถา “Future Governance for Sustainable Asia” ​โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลก และ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด)
10.20 น.​ ปาฐกถา “Towards an Inclusive and Sustainable ASEAN” ​โดย ดร.โนลีน เฮย์เซอร์ กรรมการที่ปรึกษาเลขาธิการสหประชาชาติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
10.40 น. ปาฐกถา “The Challenges of SDGs in the Asia Pacific Region” ​โดย ดร.ฮองจู ฮาม รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติ      (ยูเอ็นเอสแคป)
11.00 น. เสร็จพิธี

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X