ข่าว

ตุน ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรยายพิเศษที่จุฬาฯ

ตุน ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรยายพิเศษที่จุฬาฯ

ในโอกาสที่ ตุน ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561 ตุน ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ ตุน ดร. ซีตี อัสมะฮ์ โมฮัมหมัด อาลี ภริยา ได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ มอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา จากนั้น นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อเข้าสู่หอประชุมจุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรี ตุน ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Malaysia – Thailand Bilateral Relations in the context of ASEAN” จากนั้น นายกรัฐมนตรีมาเลเซียตอบคำถามผู้ร่วมงาน

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X