โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2561

คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “สัตวแพทย์ จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท” ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2561 ณ วัดประชาคมาราม อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 

กำหนดการ

30 พฤศจิกายน  2561                – เดินทางด้วยรถไฟจากสถานีหัวลำโพง

1-7 ธันวาคม 2561                     – ออกหน่วยปฏิบัติงาน ณ อ. ห้วยแถลง และ อ. พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

8 ธันวาคม 2561                        – ทัศนศึกษา Thunder Castle Stadium (Chang  Arena of Buriram United) จ. บุรีรัมย์

9 ธันวาคม 2561                        – เดินทางกลับ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอิษยา สร้อยจีบ นิสิตชั้นปีที่ 6 หัวหน้าโครงการฯ โทร. 08-9918-5298 หรือ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2218-9675

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X