ข่าว

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานเกี่ยวกับ Visa และ Work Permit”

สำนักงานบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานเกี่ยวกับ Visa และ Work Permit” ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 803 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 8

สามารถทะเบียนฟังการบรรยายน์ผ่านเว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th เลือกสมัครอบรมออนไลน์ เลือกชื่อโครงการดังกล่าว

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X