การแข่งขันสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม MEA HACKATHON DAY 2018

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม MEA Hackathon Day 2018 ภายใต้แนวคิด Smart Service และ Meter Data Analytics ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 (จามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลกว่า 180,000 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/1CwktJ ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทาง http://www.mea.or.th และ Facebook : CU Innovation Hub

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัลย์ หิรัญโสทร ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง โทร. 085-246-1975 หรือคุณอนุวัฒน์ ประยูรพิทักษ์ CU Innovation Hub โทร. 0-2218-3106

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X