ข่าว

เสวนา “ทวนต้นเพื่อเดินต่อ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย”

เสวนา “ทวนต้นเพื่อเดินต่อ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย”

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทวนต้นเพื่อเดินต่อ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย” ในวาระการจัดพิมพ์หนังสือ International Relations as a Discipline in Thailand: Theory and Sub-fields ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/psH594ZHQ3jFRXqQ2

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X