เสวนา “ทวนต้นเพื่อเดินต่อ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย”

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทวนต้นเพื่อเดินต่อ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย" ในวาระการจัดพิมพ์หนังสือ International Relations as a Discipline in Thailand: Theory and Sub-fields ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/psH594ZHQ3jFRXqQ2

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X