ข่าว

ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย

ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับ Dr. Catherine Krull, Dean, Faculty of Social Sciences และคณะผู้แทนจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อลงนามต่ออายุสัญญาความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X