ข่าว

กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ”

กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Awareness Week) ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.30 -12.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย Chulalongkorn  University  Veterinary  Antimicrobial  Resistance  Cluster (CU VET AMR) ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ FAO  Regional  Reference Center for AMR ภายในงานมีการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  • วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง “การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ปลอดภัยและลดปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยง”
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง “การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและการดูแลสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ”
  • พบกับนิทรรศการ “การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ”

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  02-218-9586    และ Email:vetcufsar@mail.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X