ข่าว

พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานจุฬาฯ 2561

พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานจุฬาฯ 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจุฬาฯ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X