ข่าว

Deekanna Workshop ปีที่ 8

Deekanna Workshop ปีที่ 8

โครงการดีกันนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และอยากแชร์ให้กับคนอื่นได้เห็น แต่ยังไม่รู้ว่าจะผลิตผลงานออกมาได้อย่างไร  มาเข้าร่วมกิจกรรม “Deekanna Workshop ปีที่ 8” ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณโยธา รัตนเจริญโชค (น้ำหวาน) Director รายการ Celeb Blog คุณสู่ขวัญ มาเป็นแขกรับเชิญผู้ที่มาถ่ายทอดการสร้างสรรค์ไอเดียในรูปแบบสื่อวิดิโอ  กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUxpY88XEoarRd5as1ZSVRrfMQ1ZgeAAW3RVPgi–M95chTg/viewform  (ตั้งวันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2561)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ดีกันนะ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X