ข่าว

PhuStay ความรู้สึก ความทรงจำ ภาพถ่าย

PhuStay ความรู้สึก ความทรงจำ ภาพถ่าย

ชมรม CU Photo Club จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ PhuStay ความรู้สึก | ความทรงจำ | ภาพถ่าย” ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายภาพ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ในวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/RKa6Oh0QrMy6ZykG2   ตั้งวันนี้  – 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 2,500 บาท/คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เพจ : CU Photo Club หรือ คุณปอม (นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 3) 08-1969-6978  คุณลูกโซ่ (นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีฯ ปี 3) โทร. 09-2221-5087

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X