ข่าว

พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ จำนวนมากร่วมในพิธี
พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวบรวมเงินจากชาวจุฬาฯในหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบเพื่อการบำรุงพระอารามและเขตพุทธาวาส วัดเขาแก้ววรวิหาร (พระอารามหลวง) พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเขาแก้ววรวิหาร โรงเรียนวัดต้นตาล โรงเรียนวัดพระยาทด และโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”​

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X