ต้อนรับผู้บริหาร National Taiwan University (NTU) ไต้หวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. Chung-Ming Kuan, President สถาบัน National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวัน วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อแนะนำตัวในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X