ข่าว

ต้อนรับผู้บริหาร National Taiwan University (NTU) ไต้หวัน

ต้อนรับผู้บริหาร National Taiwan University (NTU) ไต้หวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Prof. Chung-Ming Kuan, President สถาบัน National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวัน วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อแนะนำตัวในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X