ข่าว

เสวนาสาธารณะเรื่อง “TRADE WAR”

เสวนาสาธารณะเรื่อง  “TRADE WAR”

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาสาธารณะเรื่อง  TRADE WAR: Global Directions, Local Implicationsในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำเสนอแนวคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสงครามการค้า เส้นทางทั่วโลกและผลกระทบในท้องถิ่น

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/qP8Tc9  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ โทร. 0-2218-7432-3

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X