นิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 7”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 7”  จัดแสดง  ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก และงานเย็บปัก ผลงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ  เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2218-3645-6

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X