ข่าว

สัมมนา “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน”

สัมมนา “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 20 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/GTdnjN  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สิริภา จุลกาญจน์ โทร. 02-218-8093 E-mail: siripha.j@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X