เชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

พบกับการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย Kinari Suite และศิลปะการวาดภาพด้วยทรายเทิดพระเกียรติโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 0-2283-4713

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X