สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมร้านกาชาดจุฬาฯ

,

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนลุมพินี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด “งานกาชาด ประจำปี 2561” และทรงเยี่ยมร้านกาชาดจุฬาฯ  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร้านกาชาดจุฬาฯเฝ้าฯรับเสด็จ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสอยดาวที่ร้านกาชาดจุฬาฯ ด้วย

ร้านกาชาดจุฬาฯ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จากการประกวดร้านกาชาด ประจำปี 2561 นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลชมเชย การประกวดว่าวไทยโบราณ ในงานกาชาดประจำปีนี้อีกด้วย

ร้านกาชาดจุฬาฯ ตั้งอยู่ใกล้ลุมพินีสถาน บริเวณสระน้ำพุ สามารถใช้ทางเข้าประตู 3 ถนนพระราม 4 พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การสอยดาวลุ้นรางวัลมากมาย บูธขายอาหาร การแสดงของวงดนตรี C.U. Band ชมนิทรรศการจุฬาฯ กับสภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงและจำหน่ายของที่ระลึก โดยศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์จากศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

เชิญแวะร้านกาชาดจุฬาฯ ในงานกาชาด ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X