ข่าวสารจุฬาฯ

ประกวดแต่งกลอน “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดการประกวด ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี ป.ป.ท. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงทักษะในการประพันธ์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) จำนวน  2 บท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ผ็ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : @pace.go.th และ www.pacc.go.th ตรวจสอบรายละเอียดกติกาเงื่อนไขได้ที่ https://bit.ly/2QdoS9B หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โทร. 0-2502-6068 ในวันและเวลาราชการ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย