ข่าวสารจุฬาฯ

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ “นวัตกรที่มีผลงานดีเด่น” ในงานประกวดนวัตกรรมที่โครเอเชีย

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558  สาขาเคมีเภสัช ได้รับรางวัล Ambassador Award ในฐานะนวัตกรที่มีผลงานดีเด่น และได้รับการยกย่องจาก Implementation Board President ในงานประกวดนวัตกรรม International Invention Show Inova-Budi Uzor 2018 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2561 ที่เมือง Zagreb ประเทศโครเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 43  ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์เป็นนวัตกรคนเดียวจากทั่วโลกที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยิ่งนี้

นอกจากนี้ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับแพลทินัม (Platinum Medal) ในการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ และรางวัลเกียรติยศ (Honor of Invention Award) ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในเวทีการประกวด International Invention and Innovation Show (INTARG 2016) ที่ประเทศโปแลนด์ จากผลงานวิจัย “อัลบูโปร” (Albupro) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนจากไข่ขาว (ชนิดผง) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย