ข่าว

ทีมนิสิต BALAC จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Redesigning Thailand#5 จับความกระปรี้กระเปร่า มาเขย่าสังคมสูงวัย

ทีมนิสิต BALAC จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน  Redesigning Thailand#5 จับความกระปรี้กระเปร่า มาเขย่าสังคมสูงวัย

ทีมนิสิตจากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ (BALAC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันนำเสนอนโยบายในหัวข้อ “Redesigning Thailand#5 จับความกระปรี้กระเปร่า มาเขย่าสังคมสูงวัย” โครงการของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งเป็นการแข่งขันการนำเสนอนโยบายไปเมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยสมาชิกในทีม Gen X: AGING WITH VITALITY ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนี้ ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวธมกร จันทร์สว่าง นางสาวนิธินันท์ แจงวาณิชย์  และนางสาวสริตา พิทักษ์ธีระธรรม นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถรับชมวิดีโอการการแข่งขันได้ที่

https://www.facebook.com/tdri.thailand/videos/2243278119241536/

 

รูปภาพจาก Facebook: Thailand Development Research Institute (TDRI)

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X