ข่าว

National Pingtung University of Science and Technology เปิดหน่วยข้อมูลเรียนต่อประเทศไต้หวัน ที่จุฬาฯ

National Pingtung University of Science and Technology ร่วมกับสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งหน่วยเพื่อให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อ ณ ประเทศไต้หวัน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและไต้หวัน โดยจะเปิดทำการทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง M201 ชั้น M2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 7503 6550 หรืออีเมล tecthailand1@gmail.com

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ National Pingtung University of Science and Technology ได้ที่ http://mportal.npust.edu.tw/files/11-1000-2374.php?Lang=en

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X