กิจกรรมจาก CUVIP ประจำเดือนธันวาคม 2561

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปี  พบกับหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเอง ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้วยการจัดทำของขวัญแสนพิเศษเพื่อมอบให้คนที่รักในช่วงเทศกาลสำคัญๆ และการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในปีใหม่ที่จะถึงนี้

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น (Chulalongkorn University Values Integration Program; CUVIP) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้รู้จักตนเอง ค้นพบความชอบ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างอุปนิสัยสร้างคุณค่าเพื่อสังคม อีกทั้งพัฒนาและยกระดับนิสิตและบุคลากรให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก เมื่อสิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม  2561 นี้ ได้แก่

 

  • Pottery painting Workshop – Gift Mug

โดย ละมุนละไม Craft Studio

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

เวลา 16.00 – 19.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 

  • เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว

โดย ผศ.ดร.กฤษณา กิติยาดิศัย

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวลา 16.30 – 19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

  • การวางแผนทางการเงิน การลงทุน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดย คุณณัฐพงศ์ จันทนะศิริ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

เวลา 16.30 -19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

  • การนำเสนออย่างทรงพลัง

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

17.00-20.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

  • ภาษาจีนกลางเบื้องต้น

โดย อ.ธีระ พฤษาชลวิทย์

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561

16.30 น.-19.30น.

ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

  • เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ช่วยการนำเสนอ

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

17.00-20.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 6 ธันวาคม 2561

 

  • ปั้นแมวนำโชค โชคดีข้ามปี

โดย ผศ.เตือนใจ โก้สกุล

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

16.00 -19.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2561

 

  • พูดอย่างไรให้ถูกใจดังต้องมนต์

โดย ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

16.30 -19.30 น.

เปิดรับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2561

 

สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/UK49ow

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2218-3920

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X