ข่าว

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ” (The Sea OK)

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ” (The Sea OK)

ศิลปิน บุญชนะ ไชยจิตต์ (Boonchana Chaiyajit)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 18.30น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-112-1906 (บุญชนะ)

แนวความคิด
การแสดงภาพวาดทิวทัศน์ เรื่องราวทะเล โดยใช้เทคนิคสีน้ำมัน สีน้ำและสีอะคริลิค ในรูปแบบเหมือนจริง เพื่อให้เห็นถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ทางทะเลของประเทศไทย
An art exhibition showcasing realistic style the exotic beauty of Thailand’s seascape via watercolor and oil acrylic painting.

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X