ข่าว

นิทรรศการ “ทะเลโอเคนะ” (The Sea OK)

ศิลปิน บุญชนะ ไชยจิตต์ (Boonchana Chaiyajit)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 18.30น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-112-1906 (บุญชนะ)

แนวความคิด
การแสดงภาพวาดทิวทัศน์ เรื่องราวทะเล โดยใช้เทคนิคสีน้ำมัน สีน้ำและสีอะคริลิค ในรูปแบบเหมือนจริง เพื่อให้เห็นถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ทางทะเลของประเทศไทย
An art exhibition showcasing realistic style the exotic beauty of Thailand’s seascape via watercolor and oil acrylic painting.

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X