ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานเพื่อนิสิต (CU Hearing Center)

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานเพื่อนิสิต (CU Hearing Center)  เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านพบเจอในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะนำไปประสานงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงที  ผู้มีความประสงค์จะร้องเรียน สามารถคลิกที่นี่ https://goo.gl/4nHp9e

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-218-7052

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X