ข่าว

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานเพื่อนิสิต (CU Hearing Center)

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานเพื่อนิสิต (CU Hearing Center)  เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านพบเจอในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะนำไปประสานงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงที  ผู้มีความประสงค์จะร้องเรียน สามารถคลิกที่นี่ https://goo.gl/4nHp9e

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-218-7052

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X